SHOPHOUSE LEPARC CÔNG VIÊN YÊN SỞ

Home / SHOPHOUSE LEPARC CÔNG VIÊN YÊN SỞ

Mở bán 56 căn nhà phố Shophouse trung tâm thương mại Leparc cạnh công viên sở.
Đóng 30% nhận nhà, trả chậm 24 tháng, CK: 10%. với 2 mặt: Mặt phố và mặt view hồ.