NHÀ BIỆT THỰ

Home / NHÀ BIỆT THỰ

• Biệt thự song lập tiểu khu Bách Thảo (Botanic) được bán với giá từ 12-18 tỷ. Hiện đã bàn giao và đã bán hết.
• Biệt thự song lập Biệt thự Hoa Nhài – tiểu khu Miền Nhiệt Đới (Tropical) được bán với giá từ 10,5 đến 19 tỷ. Hiện đã bàn giao và đã bán hết
• Biệt thự Hoa Diên Vỹ (IRIS HOMES- SD5) tiểu khu Thiên Đường(Eden) được bán với giá từ 11 – 19 tỷ. Hiện đang mở bán và quý II/2019 sẽ bàn giao.
•  Biệt thự Hoa Đỗ Quyên ( Azalea Homes) được bán với giá từ 10,5 – 19 tỷ. Hiện đang mở bán và quý II/2020 sẽ bàn giao
•Tiểu khu Thiên Đường (Eden) hay Biệt thự đơn lập Mansions Villa –  được bán với giá từ 23 – 29 tỷ. Hiện đã bàn giao và đã bán hết.
•Tiểu khu Thiên Đường (Eden) hay Biệt thự đơn lập Carnation Villa -được bán với giá từ 23 – 29 tỷ. Hiện đang mở bán và quý II/2020 sẽ bàn giao.