CHUNG CƯ

Home / CHUNG CƯ

CHUNG CƯ THE ZEN RESIDENCE: đang mở bán.Quy mô: gồm 3 block A (cao 31 tầng). B (cao 35 tầng). C (ca0 33 tầng).
Thiết kế: 1 Tầng hầm để xe máy, tầng 1 là trung tâm thương mại, tầng 2,3,4 để xe ô tô. Từ tầng 5 trở lên là căn hộ.
Sở hữu: sổ đỏ vĩnh viễn.
Tiến độ xây dựng: đang hoàn thiện mặt ngoài.
Bàn giao: tháng 8 năm 2019.

CHUNG CƯ THE TWO: đã bàn giao nhà.
Quy mô: gồm 2 block cao 27 và 30 tầng.
Thiết kế: 1 Tầng hầm để xe máy, tầng 1 là trung tâm thương mại, tầng 2,3,4 để xe ô tô. Từ tầng 5 trở lên là căn hộ.
Sở hữu: sổ đỏ vĩnh viễn.
Bàn giao: tháng 6 năm 2018.

CHUNG CƯ THE ONE RESIDENCE: đã bàn giao nhà.
Quy mô: gồm 2 block cao 26 tầng.
Thiết kế: Tầng 1 để xe, tầng 2 để oto. Từ tầng 3 trở lên căn hộ để ở.
Sở hữu: sổ đỏ vĩnh viễn.
Bàn giao: tháng 12 năm 2016.